Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva parlamentarne stranke koje planiraju formirati vlast na svim razinama da u okviru programa rada budućih vlada posebnu pažnju posvete zakonskim rješenjima i mjerama koje imaju za cilj poboljšanje poslovnog ambijenta i rasterećenje gospodarstva.

„Udruženje poslodavaca u FBiH očekuje što skorije formiranje zakonodavne i izvršne vlasti na svim razinama. Ostajemo opredijeljeni na partnerski odnos s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti i u tom smislu očekujemo da će predstavnici parlamentarnih stranaka koje formiraju vlast u svoje programske dokumente uvrstiti naše inicijative i prijedloge za unapređenje poslovnog ambijenta i rasterećenje gospodarstva, koje će omogućiti rast plaća, otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje odlaska mladih i kvalificiranih kadrova iz naše zemlje, rast gospodatsva i bolji životni standard građana“, kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

UPFBiH je dva mjeseca prije izbora strankama koje su se prijavile za izbore dostavilo programski dokument pod nazivom „Što poslodavci očekuju u vlasti?“ u kojim su predložene konkretne i neophodne izmjene propisa s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i povećanja konkurentnosti gospodarstva FBiH i BiH.

„UPFBiH planira u idućem tjednu održati sastanke s predstavnicima parlamentarnih stranaka na različitim razimama, kako bismo ih još jednom podsjetili predložene mjere koje je potrebno prioritetno donijeti s ciljem smanjenja opterećenja na rad koja će direktno dovesti do rasta plaća, relaksirati tržište radne snage u BiH i omogućiti povoljniji ambijent za investicije“, naglašava Smailbegović.