APH predstavlja raširenu mrežu kontakata i skupa sa svojim članicama pokušava aktivno utjecati na promjene unutar regije Hercegovine pa i šire.
Pozivamo Vas da nam se pridružite i Vašim znanjem, vještinama i poduzetničkim duhom obogatite našu Asocijaciju, kako bismo zajedno utjecali na promjene ekonomskog okruženja i stvarali optimalnije uvjete za povoljniju poduzetničku klimu.
 

Kako se učlaniti

Ukoliko se odlučite ukazati nam povjerenje i postati naša članica, molimo Vas da putem elektronske pošte pošaljete priložene obrasce - pristupnica i anketni listić - popunjene, potpisane i pečatirane. Za bilo kakvu dodatnu informaciju, rado stojimo na raspolaganju.

Naš kontakt:
Miljenko Buhač, glavni tajnik/generalni sekretar
Mobitel: +387 63 990 695
E-mail: [email protected]

PREUZMITE SLJEDEĆE DOKUMENTE:

Pravila ponašanja i pristupa unutar APH mreže :

 1. Članstvo je dobrovoljno.
 2. Članovi kluba mogu postati sve domaće i stane fizičke i pravne osobe, poduzeća, obrtnici, udruge (vladine i nevladine), komore i druge organizacije gospodarstvenika i subjekata.
 3. Članstvo je personalizirano i ostvaruje se izravno preko fizičke osobe koja djeluje kao ovlašteni član ili predstavnik pravne osobe.
 4. Članstvo se vrši potpisivanjem pristupnog obrasca i prihvaćanjem ovog Pravilnika i uz plaćanje odgovarajuće mjesečne ili godišnje članarine.
 5. Svaki član APH mreže ima na ponudu kategorije članstva, kao i ispunjavanje svih uvjeta definiranih za tu kategoriju, kao i besplatno povlačenje iz članstva.
 6. Svaki član APH mreže ima pravo slobodno predlagati inicijative koje se odnose na poboljšanje rada APH mreže i postizanje boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova APH mreže, predlaganje pitanja / tema za raspravu, poslovne inicijative, širenje APH aktivnosti i mreže, kao i druge inicijative koje se odnose na cjelokupno djelovanje i funkcioniranje Kluba. Svaki prijedlog će biti razmatran od strane izabranih članova Upravnog odbora APH.
 7. Svaki član APH mreže dobrovoljno prihvaća činjenicu da APH djeluje pod nadležnošću Upravnog odbora (UO) APH čiji predstavnik je predsjednik, koji je u koordinaciji s Nadzornim odborom APH (NO). Ova upravljačka tijela birana su od strane Skupštine, tj članova APH mreže. Menadžer APH je ujedno i voditelj operativnih i financijskih aktivnosti asocijacije, a svoje aktivnosti provodi u koordinaciji s UO APH.
 8. Prema izglasanom Statutu UO APH odgovora za upravljanje radom i aktivnostima asocijacije, kao što i menadžer odgovora svojim radom Upravnom odboru.
 9. Svaki član može slobodno pristupiti informacijama i aktivnostima APH i slobodno ih može koristiti za svoje potrebe.
 10. Svaki će član dobrovoljno pristati na korištenje informacija kao dobrog poduzetnika i domaćina, te se obvezuje da će takve informacije koristiti ili prenositi savjesno i pravedno, vodeći računa da ne šteti časti ili ugledu APH kao asocijacije, bilo koje članice unutar APH mreže ili bilo koje druge osobe.
 11. Svaki član APH mreže ima pravo biti pravodobno i uredno obaviješten o aktualnim događajima u vezi s aktivnostima APH tima, na zahtjev člana i ovisno o razini prava i ovlaštenja koje nudi kategorija članstva.
 12. Svaki član mora pravodobno i istinito pružiti informacije APH timu koje mogu doprinijeti učinkovitom poslovanju i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.