APH predstavlja jaku mrežu kontakata i sa svojim članicama pokušava aktivno promjeniti i utjecati na promjene diljem regije.
Pozivamo Vas da nam se pridružite i Vašim znanjem, vještinama i poduzetničkim duhom obogatite našu Asocijaciju, kako bi zajedno djelovali na promjene koje Vi želite od nas.
Slobodno kontaktirajte APH tim na:
Mob 1: +387 63 438 416 Helena – Jelena Lončar, menadžer APH
Mob 2: +387 63 438 410 Ines Sesar, projekt menadžer
E-mail: [email protected]

Kako se učlaniti

Ukoliko se odlučite ukazati nam povjerenje i postati naša tvrtka članica, molimo Vas da nam obrasce - pristupnica i anketni listić - pošaljete putem elektronske pošte popunjene, potpisane i pečatirane. Za bilo kakvu dodatnu informaciju, naš tim Vam rado stoji na raspolaganju.

PREUZMITE SLJEDEĆE DOKUMENTE:

Pravila ponašanja i pristupa unutar APH mreže :

 1. Članstvo je dobrovoljno.
 2. Članovi kluba mogu postati sve domaće i stane fizičke i pravne osobe, poduzeća, obrtnici, udruge (vladine i nevladine), komore i druge organizacije gospodarstvenika i subjekata.
 3. Članstvo je personalizirano i ostvaruje se izravno preko fizičke osobe koja djeluje kao ovlašteni član ili predstavnik pravne osobe.
 4. Članstvo se vrši potpisivanjem pristupnog obrasca i prihvaćanjem ovog Pravilnika i uz plaćanje odgovarajuće mjesečne ili godišnje članarine.
 5. Svaki član APH mreže ima na ponudu kategorije članstva, kao i ispunjavanje svih uvjeta definiranih za tu kategoriju, kao i besplatno povlačenje iz članstva.
 6. Svaki član APH mreže ima pravo slobodno predlagati inicijative koje se odnose na poboljšanje rada APH mreže i postizanje boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova APH mreže, predlaganje pitanja / tema za raspravu, poslovne inicijative, širenje APH aktivnosti i mreže, kao i druge inicijative koje se odnose na cjelokupno djelovanje i funkcioniranje Kluba. Svaki prijedlog će biti razmatran od strane izabranih članova Upravnog odbora APH.
 7. Svaki član APH mreže dobrovoljno prihvaća činjenicu da APH djeluje pod nadležnošću Upravnog odbora (UO) APH čiji predstavnik je predsjednik, koji je u koordinaciji s Nadzornim odborom APH (NO). Ova upravljačka tijela birana su od strane Skupštine, tj članova APH mreže. Menadžer APH je ujedno i voditelj operativnih i financijskih aktivnosti asocijacije, a svoje aktivnosti provodi u koordinaciji s UO APH.
 8. Prema izglasanom Statutu UO APH odgovora za upravljanje radom i aktivnostima asocijacije, kao što i menadžer odgovora svojim radom Upravnom odboru.
 9. Svaki član može slobodno pristupiti informacijama i aktivnostima APH i slobodno ih može koristiti za svoje potrebe.
 10. Svaki će član dobrovoljno pristati na korištenje informacija kao dobrog poduzetnika i domaćina, te se obvezuje da će takve informacije koristiti ili prenositi savjesno i pravedno, vodeći računa da ne šteti časti ili ugledu APH kao asocijacije, bilo koje članice unutar APH mreže ili bilo koje druge osobe.
 11. Svaki član APH mreže ima pravo biti pravodobno i uredno obaviješten o aktualnim događajima u vezi s aktivnostima APH tima, na zahtjev člana i ovisno o razini prava i ovlaštenja koje nudi kategorija članstva.
 12. Svaki član mora pravodobno i istinito pružiti informacije APH timu koje mogu doprinijeti učinkovitom poslovanju i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.