Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je predložene izmjene Zakona o kontroli cijena, kojima se predviđa da se uređuju odnosi u kontroli cijena proizvoda i usluga na jedinstvenom tržištu Federacije BiH.

Ovime su utvrđena prava i obveze nadležnih tijela Federacije, županija, gradova i općina u vršenju kontrole cijena.

Naime, predloženim izmjenama pravna osoba bi, u slučaju nepridržavanja mjera neposredne kontrole cijena, trebala platiti minimalnu kaznu u iznosu od 6.000 KM umjesto dosadašnjih 1.000 KM, a najveća moguća kazna bila bi 30.000 KM umjesto dosadašnjih 10.000 KM.

Spomenutim izmjenama predviđena su bila i povećanja novčanih kazni za odgovornu osobu u pravnim subjektima, kao i za fizičke osobe.

Na ovaj način nastoji se postići preventivni i represivni učinak na prekršitelje, odnosno na pravne i fizičke osobe koje ne poštuju mjere neposredne kontrole cijena.

Izmjene su predložene jer je Zakon o kontroli cijena donesen 1995. godine, a izmjene iz 2008. i propisane kazne za prekršitelje ovog Zakona su minimalne i nisu davale rezultate.

(Fena)