Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini je u ožujku/martu pala za 9,4 posto međugodišnje, što predstavlja najveći pad od srpnja 2020. godine, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

Proizvodnja kapitalnih dobara je pala za 15 posto međugodišnje, a proizvodnja energije za 13,5 posto, navodi se na web stranici BHAS. Pored toga, proizvodnja trajnih potrošačkih proizvoda je pala za 14,5 posto na godišnjoj razini, dok je proizvodnja repromaterijala smanjena za 6,4 posto.

Izuzetak predstavlja jedino proizvodnja netrajnih proizvoda koja je u ožujku blago porasla za 0,6 posto međugodišnje. Na mjesečnoj razini je industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini pala za 6,9 posto u odnosu na veljaču/februar, navodi Agencija.