Potpisan sporazum o suradnji sa ciljem unapređenja međusobne suradnje između Asocijacije poduzetnika Hercegovine, Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar  te uspostavljanja i definiranja suradnje na projektu: „Unapređenje srednjeg strukovnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada: info-centri za kompanije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu” podržanog od strane razvojne organizacije Helvetas iz Švicarske kroz projekt Moja Budućnost, odnosno definiranja odgovornosti na programu obuke mentora u kompanijama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona” koji se provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Cilj suradnje je da se dugoročno uspostavi mehanizam obuke mentora u HNK kao jedan od elemenata osiguranja kvalitete obavljanja praktične nastave u kompanijama.

Prve aktivnosti kreću već ovaj mjesec te se radujemo rezultatima kojima želimo pomoći osnaživanju veza između poslovnih subjekata i škola.