Zbog zastare iz Registra novčanih kazni koji vodi Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u posljednjih šest i po godina izbrisano je 38.000 novčanih kazni vrijednih više od 42 milijuna KM.

Ovo je, između ostalog, utvrdila revizija učinka na temu “Osnovne pretpostavke za inspekcijskih nadzor u institucijama BiH”, koju je uradio Ured za reviziju institucija BiH. Revizori su utvrdili i da je ukupan dug po nenaplaćenim prekršajnim kaznama u posljednje četiri godine u BiH 10,5 milijuna KM, s tim da u institucijama BiH nisu jasno definirane nadležnosti niti je osigurana učinkovita koordinacija inspekcija.

“Postojeći način planiranja i provođenja inspekcijskih nadzora ne osigurava učinkovitu kontrolu primjene propisa”, ističe se u revizorskom izvještaju. Ono što je zanimljivo, a što su utvrdili revizori, jeste da pojedine, vrlo značajne oblasti u BiH uopće ne podliježu inspekcijskom nadzoru pa tako na primjer Ministarstvo sigurnosti zbog administrativnih problema nije u mogućnosti da nadzire Službu za poslove sa strancima BiH koja godišnje odobri ili produži boravak za 10.000 stranaca u BiH i donese više od 1.000 rješenja o protjerivanju iz BiH. Također, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH zbog zakonske nedorečenosti nije u mogućnosti da inspekcijski kontrolira uvoz vozila, točnije homologaciju koja se radi u BiH.

“Cijena postupka homologacije se kreće u rasponu od 80 do 250 KM, ovisno od kategorije vozila. O koliko značajnom postupku se radi svjedoči činjenica da je u protekle tri godine provedena homologacija više od 150.000 vozila”, istakli su revizori. Kada je riječ o kaznama koje su već izbrisane iz Registra novčanih kazni koji vodi IDDEEA, a čija je vrijednost 42 milijuna KM, najviše njih odnosi se na prekršajne naloge Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH. Jedan od problema je i taj što po većini zakona na razini BiH apsolutna zastara za prekršajne kazne nastupa nakon pet godina, međutim u slučaju UNO to je 10 godina.

“UNO ima apsolutni rok zastare 10 godina, za razliku od drugih institucija čiji je rok pet godina. U UNO imaju problem evidentiranja kazni nakon isteka roka od pet godina. Nakon proteklog roka od pet godina sve kazne se brišu i UNO mora da vodi zastarjele kazne u drugim evidencijama”, istakli su revizori.