Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima, vrijedan 56 milijuna eura.

Od ukupnog iznosa Republici Srpskoj bit će alocirano 22,4 milijuna eura ili 40 posto, a Federaciji BiH 33,6 milijuna eura ili 60 posto, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Cilj projekta je pružanje podrške za opravak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih Covidom-19 putem unapređenja pristupa dugoročnog finansiranja i prebacivanja fokusa vladinih programa na podršku za povećanje otpornosti ovih preduzeća, nakon suzbijanja epidemije u BiH.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, a projekt bi se trebao provoditi do kraja 2024. godine.

Prijedlog sporazuma sa Osnovom za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora BiH.