U idućoj godini za realizaciju programa aktivnih politika zapošljavanja, Federalni zavod za zapošljavanje planirana izdvojiti, 64 miliona maraka.

Suglasnost na program dala je Vlada Federacije, a treba ga potvrditi i Parlament, kada će se krenuti u kreiranje novih aktivnih politika za zapošljavanje.

Više informacija u prilogu: