Utorak 17.12.2019 Predstavnici Asocijacije poduzetnika Hercegovine i Fondacije Helvetas održali su prvi službeni sastanak u svrhu dogovaranja suradnje u implementaciji projekta “Unapređenje srednjeg strukovnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada: info-centri za kompanije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu/ županiji” podržanog od strane razvojne organizacije Helvetas iz Švicarske kroz projekt Moja Budućnost, odnosno definiranja odgovornosti na programu obuke mentora u kompanijama  na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/ županije.

Boljem kvalitetu stručne prakse najviše doprinose ljudski resursi. Npr. mentori/instruktori u kompanijama koji su prošli relevantne pedagoško-didaktičke obuke za rad sa učenicima. Planira se da predstavnici oba Zavoda kroz intervenciju projekta i podršku APH i Agencije za ekonomski razvoj Prvi Korak Konjic obave četiri ciklusa obuka u Konjicu, Čitluku, Mostaru i Širokom Brijegu te dodatne aktivnosti povezivanja sa drugim programima obuke mentora u regiji.