Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje

Usvajanje zakona o ukidanju trošarina/akciza i smanjenju PDV-a, nije prihvatljivo sa stanovišta osiguranja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH, stav je Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, potvrđeno je za N1.

Uprava je dala negativno mišljenje na predložene izmjene Zakona o kojima se govori u političkim krugovima zbog visokog stupnja inflacije.

Zbog izmjena Zakona o akcizama/trošarinama, tj. ukidanju akcize/trošarine na naftu i naftne derivate, kažu mogli bi biti manji prihodi za oko 265 milijuna KM.

Upravo o tome trebali bi sutra raspravljati izaslanici Doma naroda Parlamenta BiH.

Za izmjene zakona o PDV u UNO-u kažu da nisu u skladu sa Direktivom EU.