Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila programe tri federalna ministarstva kojima je gospodarstvenicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH. Riječ je o federalnim ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ciljevi programa

Kako je priopćila Vlada, ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja usljed pandemije koronavirusa, bude osigurana podrška gospdoarstvenicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stupnja zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.

Dva programa su iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: jedan je predviđen za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja poduzeća.

Ukupan iznos jamstava po Programu za obrtnike i ostale samostalne djelatnosti iznosi 50.000.000 KM. Krediti za koje mogu biti izdavana jamstva u okviru ovog programa su za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije i kratkoročni, a u sva četiti slučaja iznos kredita je do 300.000 KM.

Mikro, mala i srednja poduzeća

Kada je riječ o Programu za mikro, mala i srednja poduzeća, ukupan iznos jamstava je 150.000.000 KM. U okviru ovog programa krediti iznose do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, za investicije, te za kratkoročne namjene.

Jamstva Fonda namijenjene su inicijalno, u razdoblju ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala obrtnika i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih poduzeća za osiguranje izvora financiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uvjeta za održivi rast gospdoarstva i zapošljavanje.

Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stupnja zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.

Velika poduzeća i izvoznici

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila dva kreditno-garantna programa – za velika preduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 milijuna KM.

Velikim poduzećima se, po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, smatraju ona koja na dan sastavljanja financijskih izvještaja ispunjavaju najmanje dva od tri propisana uvjeta: da je prosječan broj zaposlenih tijekom godine veći od 250, da prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi više od 4.000.000 KM, te da je ukupan godišnji prihod veći od 8.000.000 KM.

U Programu za izvoznike je navedeno da korisnik može biti svako društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i koje je ostvarilo najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva.

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je usvojen Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos po ovom programu koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 100.000.000 KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31.5.2021. godine.
Za programe sva tri federalna ministarstva je zajedničko da garancije Fonda mogu biti izdavane za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni financiranju tekuće likvidnosti (isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i slično) od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17.3.2020. godine, zatim obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, kao i investicija manjeg obima.

Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, financiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinanciranju postojećih kreditnih obveza po osnovu finansijskog lizinga.

Garancije Fonda koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31.5.2021. godine, bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za što će biti doneseni novi programi.