Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je svojim potpisom plakete, označio pristupanje Grada Mostara kao partnerske lokalne jedinice za sudjelovanje u projektu ReLOaD2. Potpis je ozvaničio svojim prisustvom na obuci koordinatora i zamjenika koordinatora projekta iz 13 ReLOaD2 partnerskih jedinica lokalne samouprave, održanog 5 i 6 listopada u Sarajevu, što je ujedno bila i prva aktivnost projekta.

U iduće četiri godine, Grad Mostar će dobit stručnu podršku u segmentu dobre uprave uključujući jačanje partnerstva s organizacijama civilnog društva i u aktivnostima u promoviranju uloge mladih u zajednici kroz primjenu modela transparentnog projektnog financiranja OCD-a iz proračuna Grada. Sve spomenute aktivnosti imaju za cilj povećanje građanskog sudjelovanja u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.

Projektom ReLOaD otvorene su nove mogućnosti za jedinice lokalne samouprave. Pored transparentnosti, većeg sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka stvorena je i mogućnost za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokracije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz financijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekt se provodi u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.