Porezni obveznici Federacije BiH u razdoblju siječanj/januar – svibanj/maj 2024. godine uplatili su 3.309.495.402 KM javnih prihoda, što je u odnosu na siječanj/januar – svibanj/maj 2023. godine više za 278.576.788 KM, ili za 9,19 posto, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Struktura javnih prihoda za razdoblje siječanj/januar – svibanj/maj 2024. godine je sljedeća: porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 340.720.568 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih osoba naplaćeni su u iznosu 319.591.051 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 37.304.450 KM, a porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu 27.313.489 KM.

Zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 169.979 KM, takse i naknade u iznosu 325.029.351 KM, novčane kazne u iznosu 27.568.778 KM, članarine su naplaćene u iznosu 6.617.654 KM, a ostali javni prihodi u iznosu 1.507.560 KM.

U razdoblju siječanj/januar – svibanj/maj 2024. godine naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.223.470.292 KM.

U strukturi doprinosa u razdoblju siječanj – svibanj 2024. godine naplaćeni su: doprinosi za MIO u iznosu 1.245.701.982 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 875.606.169 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 102.162.141 KM.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. svibnja/maja 2024. godine je 548.183. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31. svibnja/maja 2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 541.084, ovaj broj je veći za 7.099, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30. travnja/aprila 2024. godine kada je iznosio 546.178, veći je za 2.005.

Na dan 31. svibnja/maja 2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 305.494 ili 55,73 posto muškaraca i 242.689 ili 44,27 posto žena. Broj zaposlenih do 35 godine je 173.303, ili 31,61 posto, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.880 ili 68,39 posto.

U BiH se čeka na PDV registraciju tvrtke mjesec dana i plaća se 4 KM -  Čapljinski portal

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. svibnja/maja 2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 102.367 fiskalnih uređaja, putem kojih je u svibnju/maju 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.562.985.341,94 KM.

Od ukupnog broja instaliranih fiskalnih uređaja 30 posto dostavlja dnevne izvještaje s pojedinačnim iznosom računa, a 70 posto dostavlja zbirni dnevni izvještaj fiskalnih računa.

U odnosu na 31. svibnja/maja 2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.287, a evidentirani promet u svibnju/maju 2024. godine je veći u odnosu na svibanj/maj 2023. godine za 214.295.278,40 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. svibnja/maja 2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instaliran 6.741 fiskalni uređaj.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. svibnja/maja 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano šest fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u svibnju/maju 2024. godine je Općina Ilidža na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 480.435.118,93 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u svibnju/maju 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 131.310,35 KM, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.