Iz Budžeta Federacije BiH danas je isplaćeno 59.999.335,49 KM za 24.766 korisnika u FBiH kao pomoć obrtima i drugim samostalnim djelatnostima u uvjetima pandemije.
Cilj ove financijske pomoći je održati zaposlenost, podržati likvidnost, kao i olakšati premašivanje posljedica pandemije obrtnicima i drugim samostalnim djelatnostima.

Opstanak obrta glavni cilj

“Podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ za raspodjelu sredstava je prosječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci. Cilj dodjele ove financijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19”, kazao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Financijska pomoć namijenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Pravo na dodjelu financijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji uredno izmiruju svoje obveze, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Aplikanti bez troškova

Ovakav vid dodjele pomoći proveden je elektronskim putem i bez dostavljanja dokumenata, a na osnovu službenih evidencija.

“Uspjeli smo ovaj proces provesti potpuno digitalno, tako da aplikanti nisu imali nikakvih troškova. Federalno ministarstvo razvoja, obrta i poduzetništva napravilo je aplikaciju i otvorilo link preko kojeg smo komunicirali s korisnicima. Naša namjera je pomoći onima koji su najviše pogođeni pandemijom i koji su osjetili njene posljedice u ovim oblastima”, rekao je ministar Zukić.

Uplatu sredstava podržanim korisnicima izvršilo je Federalno ministarstvo financija u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.

Uredba o financijskoj pomoći

Sredstva su uplaćena u skladu s Uredbom o financijskoj pomoći obrtima i drugim samostalnim djelatnostima, koju je Vlada Federacije BiH usvojila u listopadu 2021. godine te Odlukom o utvrđivanju liste korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima donesenom prošlog mjeseca.

Uredba je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći gospodarstvo, uslijed poteškoća u poslovanju subjekata male gospodarstvenike, a Odlukom je utvrđen popis korisnika financijske pomoći za period od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine i iznos dodjeljenih sredstava po Uredbi, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije.