Direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle upozorio je da na računima u BiH stoji više od milijardu KM neiskorištenih sredstava za razvoj infrastrukture i da se na njih plaća kamata.

Kutle je istaknuo kako nije realno očekivati rast kamatnih stopa u ovoj i najmanje idućoj godini.

“Bankarski sektor u cjelini je i ovu godinu završio, očekivano, pozitivno po svim mjerilima. Kao takav ispunio je svoju ulogu, a što je jednako važno, ostao je samoodrživ, likvidan, stabilan, donekle i profitabilan”, rekao je Kutle za “Večernji list”, izdanje za BiH.

Prema njegovim riječima, realno je očekivati da će banke unutar svojih misija tražiti nove mogućnosti za rast tržišta, uključujući i sve moguće nove proizvode koje bude bilo moguće implementirati u ovakvoj situaciji u BiH.

On smatra da je realno očekivati rast kreditnih aktivnosti između pet i osam posto.

Kutle je napomenuo kako banke nastoje da kroz sve moguće analize procijene mogućnosti svog tržišta, te koristeći se svim alatima i mogućnostima kopiranja proizvoda iz EU, povećaju ponudu i kvalitet proizvoda.

“Unatoč svim tim naporima, banke to same ne mogu učiniti. Ključ rješenja je na razini BiH, a onda kaskadno na nižim razinama. Bez pozitivnih pomaka na tim razinama mogućnost banaka će ostati neiskorištena”, ocijenio je on.