Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda (SNSD) izjavio je da se ne može ostati slijep na rast cijena, da se može razgovarati i o ukidanju ili smanjenju akciza, ali da se moraju poštovati zakoni i vidjeti što to znači.

“Mogu indirektni porezi porasti na 100 posto, ali nijedna marka neće završiti na nivou Bosne i Hercegovine”, poručio je Bevanda.

Hoće li doći do smanjenja PDV-a i akciza zbog rasta cijena, Bevanda je rekao da “sve može, samo treba izračunati što to znači” i da u konačnici treba biti utvrđeno što će to značiti za proračune na nižim nivoima i servisiranje obaveza.

“Ne možemo reći da je, što se cijena tiče, sve bajno i sjajno i da ne treba ništa, ali na fiskalnom vijeću se određuje iznos sredstava s računa indirektnih poreza za financiranje države, a sve ostalo ide entitetima, županijama i općinama”, napomenuo je Bevanda.

Istakao je da Zakonom o fiskalnom vijeću propisano da se do 30. ožujka mora usvojiti Globalni fiskalni okvir, granicu u kojoj se mora kretati, a da do tada niži nivoi vlasti ne smiju donositi proračun.

Podsjetio je da konstantno rastu prihodi od indirektnih poreza i da u svemu tome ima i odgovornosti poduzetnika koji sve urednije izvršavaju svoje obaveze, kao i da ima discipline i u samoj naplati javnih prihoda.

Bevanda smatra da zakon ne bi trebalo da se primjenjuje selektivno i da sve zakone treba jednako poštovati.

Prema njegovima riječima, zastrašujuća mu je polugodišnja kakofonija oko Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP), a istovremeno je nikakva reakcija da su svi prekršili državni Zakon o fiskalnom vijeću.