Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju/maju u odnosu na prethodni mjesec ove godine, u prosjeku su zabilježile rast za 1,1 posto, dok je na godišnjoj razini u prosjeku zabilježen rast cijena od 14,4 posto.

Hrana i bezalkoholna pića, u svibnju ove u odnosu na svibanj prošle godine, u prosjeku su skuplji 22,7 posto, alkoholna pića i duhan za 0,6 posto, stanovanje i režijski troškovi za 11,3 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 8,1 posto, zdravstvo za 1,3 posto, prijevoz za 30,3 posto, komunikacije za 0,8 posto, rekreacija i kultura za 6,3 posto, obrazovanje za 0,7 posto, restorani i hoteli za 8,6 posto, te ostala dobra i usluge za 5,2 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Odjeća i obuća u prosjeku su bili jeftiniji za pet posto.