Direktor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH Miro Džakula je danas u Sarajevu izjavio novinarima da se poreznom politikom ne mogu i ne trebaju rješavati socijalna pitanja.

Džakula je, upitan da prokomentira prijedlog zakona koji predviđa diferenciranu stopu PDV-a, kazao da je zakon u proceduri te da je stav Uprave poznat, da se ne smije igrati sa fiskalnom stabilnosti države i svih razina u državi.

Dodao je da se ne smije ići u izmjene prijedloga zakona ad hoc, ili od slučaja do slučaja.

– Znate, kad se uvodio PDV u Bosni i Hercegovini, da je 15 ljudi iz Uprave tada, koji su cijeli život radili u PDV-u, godinu dana pripremalo nacrte zakona, pravilnika, itd. To se pokazalo kao jedna od najuspješnijih reformi, gdje su prihodi bili značajno veći. Bojim se da se u ovakvom, ad hoc slučaju, nije dobro pripremilo. Dakle, grubo je narušen Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja, člana 14. Zakona – smatra Džakula.

Po njegovim riječima, ostavljeno je Upravi da Uprava odredi šta ide po stopi od pet posto, šta ide po stopi od 17 posto i šta ide po stopi od 22 posto.

– Da bi se to napravilo treba proći izvjesno vrijeme, treba se napraviti pravilnik. Taj pravilnik treba da usvoji Upravni odbor, a isto tako potrebno je ostaviti razumno vremensko razdoblje kada je u pitanju priprema i usvajanje tog pravilnika. Ono sa tri člana zakona gdje se kaže da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku ukazuje da predlagači zakona ne vode računa o fiskalnoj stabilnosti države, o suvremenim kretanjima u poreznim politikama svake države, a efekti koji će se postići su izuzetno negativni. Doći će do evezije poreznih prihoda, bit će sustav oporezivanja znatno usložnjen i po tom osnovu očekuje nas jedno, u tom dijelu, dosta burno razdoblje – istaknuo je Džakula.

Napomenuo je da je Uprava jedina institucija koja provodi zakone iz oblasti neizravnog oporezivanja i provodit će svako zakonsko rješenje.

Džakula kaže da je ovakav prijedlog zakona trenutno neprimjenjiv u praksi.

– Oni koji to predlažu bi trebali znati da se moraju popisati zalihe dobara, da se moraju uskladiti porezni softveri kod 50.000 PDV obveznika. Isto tako se Upravi treba ostaviti razumno razdoblje da svoj porezni softver uskladi sa tri stope. To zahtijeva i vrijeme i nužna financijska sredstva da bi se to moglo završiti – kazao je Džakula.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje

Dodao je da je poznato svima u ovoj državi da državne institucije već četiri godine nemaju proračun.

Kaže da takav odnos prema državnim institucijama nije dobar.

– Mi u Upravi ukazujemo cijelo vrijeme na tako nešto i smatramo da se poreznom politikom ne mogu i ne trebaju rješavati socijalna pitanja. Sve viškove prihoda se rasporedi entitetima i entitetske vlade imaju mogućnosti da u okviru socijalnih mjera rješavaju najosjetljivija socijalna pitanja. Zar mislite, kada smanjimo stopu PDV-a na lijekove, da će se smanjiti cijena. Odgovorno tvrdim da neće, nego da će se ići u povećanje marža i da će mnogi profitirati na tako sniženim stopama, da će se stvarati dodana vrijednost i da će to pogodovati isključivo pojedinim kompanijama, pojedincima, a onima radi kojih se rade te izmjene zakona sigurno neće pomoći – tvrdi direktor UNO BiH.

Kaže da je to jedna kompleksna materija, te da se boji da „ćemo s ovim narušiti temeljne principe neutralnosti PDV-a“.

– Porezna politika svake države, Bosne i Hercegovine pogotovo, treba da bude transparentna, jasno vidljiva svakome, lagana za primjenu i još laganija za inspekcijski nadzor – zaključio je Džakula, te ponovio da se poreznom politikom ne rješavaju socijalna pitanja.