Asocijacija poduzetnika Hercegovine( APH) ovaj tjedan bila je domaćin Okruglog stola koji se odvija u sklopu projekta AGILEd na temu Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave i regionalnog razvoja“.

Cilj događaja je prezentiranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH i pokretanje argumentirane rasprave o predloženim izmjenama. Ovo je ujedno još jedna prilika da APH bude inicijator razgovora o temam bitnim za članstvo, lokalnu, ali i regionalnu sredinu. 

Izmjene podrazumijevaju formiranje Fonda za regionalni razvoj (Federalno Ministarstvo Finansija), putem kojeg bi se subvencionirale jedinice lokalne samouprave s ispodprosječnom resursnom osnovom (potencijalno oporezivom osnovom), koje opredijele rasteretiti privatna lica plaćanja renti, naknada, taksi i ostalih neporeznih davanja na lokalnoj razini.

Fond bi se finansirao prikupljenim sredstvima poreza na dodanu vrijednost na ime korekcije pondera opterećenja Kantona na realnoj osnovi, a kako je predloženo Studijom Modeliranja raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH (Ekonomski fakultet UNZE, 2017).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarska HNŽ, ZHŽ, Grad Čapljina, Grad Ljubuški, GKFBIH, TV Zenica te privatni poduzetnici zajedno s članovima Uprave APH. Krajni zaključak je da će se ovaj predloženi model podržati i da će prisutni izmjeniti svoje mišljenja s stvaraocima projektne ideje kako bi zajednički osmislili finalnu verziju koju će takvu poslati na prijedlog Parlamenta.

Govornici su bili:

  • Senaida Turkić, dipl.ecc, Predsjednica Udruženja poslodavaca Zenica
  • Damir Vidačak, dipl,ecc,  Predsjednik Asocijacije poduzetnika Hercegovine

  • Dr.sci. Benjamina Šaranović, Sekretar Udruženja poslodavaca Zenica
  • Prof.dr.sci. Nino Serdarević, angažirani ekspert

O projektu

AGILEd projekat, koji provodi Udruženje poslodavaca Zenice sa partnerima, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ima za cilj zagovarati izmjene FBiH Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH uvođenjem modela raspodjele prema rashodovnoj osnovi (opterećenju) kantona.

Krajnji cilj projekta jeste zagovarati usvajanje izmjena Zakona uz potpuno poštivanje predloženog modela, putem izabranih parlamentaraca Federacije BiH, koji potječu iz različitih kantona Federacije BiH, a kako bi se obezbijedila regionalna zastupljenost i izbjeglo centralizirano donošenje odluka uz preferiranje određenih dijelova Federacije BiH u odnosu na druge.