Dnevni list i Udruga poslodavaca Federacije BiH organizirali su 31.03.2022. panel diskusiju na temu “Uloga lokalne zajednice u procesu rasterećenja privrednog sektora”.

Panelisti su bili Mladen Pandurević – direktor Udruge poslodavaca FBiH, Salem Marić – predsjednik Gradskog vijeća Mostara, Damir Vidačak – predsjednik Upravnog odobra Asocijacije poduzetnika Hercegovine, Tomislav Majić, predsjednik Udruge LiNK, te Izedin Kurtović – pomoćnik ministra u sektoru za obrt u Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta.

Novi zakon

Diskusija je imala za cilj približiti problematike opterećenja gospodarskog sektora i kreiranja povoljnijih uvjeta poslovanja u našoj zemlji. Jedan od ciljeva prema riječima Mladena Pandurevića je i pokretanje razgovora oko opterećenja niza parafiskalnih nameta koje plaćaju poslodavci, i to na lokalnoj razini.

Cilj je da se novac iskoristi za nove investicije, da imamo više radnih mjesta i da se poveća životni standard građana. Nažalost, bh. društvo je danas podijeljeno i nužno je raditi na inkluziji kako bi se donosile odluke koje će biti na dobrobit građana, konstatirao je Pandurević.

Pomoćnik ministra u sektoru za obrt Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Izedin Kurtović kazao je kako je najveći motiv za njegov dolazak na panel bilo predstavljanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH. Prema njegovim predviđanjima, spomenuti zakon donijet će mnogo novina koje bi trebale na koncu rezultirati ulaskom u obrt odnosno postati dijelom bosanskohercegovačke ekonomije.

Mnogo je lakše kada imamo zakon koji je praktičan. Govorio je o pogodnostima novog zakona obrta i srodnim djelatnostima, a on je u interesu jedinica lokalne samouprave s obzirom da se svi obrti u Federaciji BIH registriraju u jedinicama lokalne samouprave. U prvom redu riječ je o omogućavanju vanjskotrgovinskog poslovanja. Dosad je to bio limitirajući čimbenik, jer svi obrtnici koji su imali taj vid regisrtacije nisu imali pravo sudjelovati na vanjskotrgovinskom poslovanju. Danas im se otvara nova mogućnost da izravno sudjeluju odnosno daje im se mogućnost da mogu izravno uvoziti repromaterijal i na taj način bi svoju cijenu mogli unaprijediti odnosno postigli bi što bolju prodajnu cijenu, kazao je Kurtović.

Kvalitetna diskusija i prijedlozi

Damir Vidačak, predsjednik Upravnog odobra Asocijacije poduzetnika Hercegovine, kao i Tomislav Majić, predsjednik Udruge LiNK naveli su niz konkretnih primjera kako problema s kojima se susreću, tako i mogućih riješenja koja bi umnogome unaprijedila suradnju lokalne politike i privrednog sektora. Od ogromnog broja parafiskalnih nameta, brojnih nelogičnosti po pitanju komunalnih taksi i naknada, do doista predugog čekanja da se riješi sva potrebna dokumentacija kada poduzetnici žele pokrenuti posao, te niza ostalih problema.
Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić napomenuo da je otvoren za puno intenzivniju suradnju s poduzetnicima, a najavio je i osnivanje ekonomskog vijeća koje će raditi upravo na riješavanju problema koji su se mogli čuti na jučerašnjoj diskusiji. Također, prisustni su se osvrnuli i na fiskalne zakone koje je predložila Vlada FBiH, a zajednički zaključak je da nisu dovoljno kvalitetni i da ne riješavaju bit problema, kao i da je vrlo upitan njihov učinak na gospodarstvo.

Aktivno sudjelovanje u ovoj diskusiji uzimali su i predstavnici kompanija koje su obuhvaćene projektom.