Kreditiranje u Bosni i Hercegovini bilježi rast od 4,8 posto na godišnjoj razini u srpnju/julu ove godine, što je najveća stopa rasta u posljednje vrijeme.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju srpnja/jula 2023. godine iznosili su 22,81 milijardu KM,prema podacima Centralne banke BiH, i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje od 84,6 milijuna KM, odnosno za 0,4 posto.

Na godišnjoj razini krediti su nominalno zabilježili povećanje od 1,05 milijardi KM, odnosno izraženo u postotcima za 4,8 posto. Najveći doprinos ovom rastu dali su krediti stanovništvu, koji su povećani za 635,6 milijuna KM ili 5,9 posto, dok je taj rast kod privatnih poduzeća bio manje izražen, iznosio je 314 milijuna KM ili 3,4 posto.

Jedino smanjenje kreditnog rasta na godišnjoj razini bilježi se kod vladinih insitucija, a iznosilo je 41,9 milijuna KM, odnosno -3,9 posto.

Kreditni rast od 4,8 posto najveći je u posljednje vrijeme, s obzirom da je primjerice u svibnju/maju ove godine iznosio 3,9 posto, a u siječnju/januaru 4,5 posto.Komercijalno-investiciona banka dd

Banke u Bosni i Hercegovini su izvijestile da je u drugom kvartalu 2023. godine došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima. Rast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima bio je nešto naglašeniji nego za stambenim kreditima.

Glavni čimbenik koji su uticali na povećanje potražnje za kreditima vezani su za povećanu nabavu trajnih potrošačkih dobara i kupovinu nekretnina, dok je štednja stanovništva imala negativan uticaj na potražnju stanovništva.

Također, potražnja poduzeća za kreditima nastavila je prilično intenzivno rasti u drugom kvartalu 2023. godine. To se naročito odnosi na dugoročne kredite, jer je neto postotak povećanja potražnje poduzeća za dugoročnim kreditima bio 0,5 (ili 50%), dok je potražnja za kratkoročne kredite porasla nešto manje.

Glavni čimbenici koji su doprinijeli rastu potražnje za kreditima u drugom kvartalu 2023. godine su financijske potrebe za kapitalnim investicijama i obrtnim sredstvima.

Banke u Bosni i Hercegovini imaju optimističan pogled vezan za potražnju stanovništva i poduzeća za kreditima u trećem kvartalu 2023. godine, pokazuali su rezultati nedavne ankete o kreditnoj aktivnosti banaka koju je provela Centralna banka Bosne i Hercegovine.