U prva tri mjeseca ove godine broj nezaposlenih osoba u BiH smanjio se za gotovo osam posto.

Među zaposlenima najviše je onih u dobi od 25 do 49 godina te čine 66 posto udjela u ukupnom broju osoba koje imaju radno mjesto. Zanimljivo je spomenuti da je 1,3 posto zaposlenih starije od 65 godina.

Radna snaga i razlike

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju. Također, najveći broj zaposlenih u ovoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima, njih 57,7 posto, piše Večernji list.

Naime, prema podacima ankete o radnoj snazi za prvo tromjesečje 2023. godine, koju je prije nekoliko dana objavila Agencija za statistiku BiH, u prvom tromjesečju 2023. u BiH radnu snagu činilo je 1,355 milijuna osoba, od kojih je 1,175 milijuna (86,7 posto) zaposlenih i 180.000 (13,3 posto) nezaposlenih osoba.

U usporedbi s prethodnim tromjesečjem, broj zaposlenih osoba ostao je isti, a broj nezaposlenih smanjio se za 7,7 posto. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju 2023. godine iznosio je 1,523 milijuna i povećao se za 0,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.

U prvom tromjesečju 2023. godine stopa aktivnosti bila je 47,1 posto, stopa zaposlenosti 40,8 posto, stopa nezaposlenosti 13,3 posto i stopa neaktivnosti 52,9 posto, navodi se u podacima Agencije za statistiku BiH.

Nadalje, prema podacima iz ankete o radnoj snazi, u prvom tromjesečju 2023. godine od ukupnog broja osoba koje čine radnu snagu, 827.000 (61 posto) je muškaraca, a 528.000 (39 posto) žena. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 577.000 (37,9 posto) je muškaraca, a 946.000 (62,1 posto) žena. Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 737.000 (62,7 posto) je muškaraca, a 438.000 (37,3 posto) žena, dok je u ukupnom broju nezaposlenih osoba 90.000 (50,1 posto) muškaraca, a 90.000 (49,9 posto) žena.

Starosna struktura

U izvješću Agencije za statistiku navodi se i kako je u navedenom razdoblju od ukupne radne snage 66 posto osoba pripadalo starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 6,5 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,3 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 38,3 posto osoba je u starosnoj skupini od 65 i više godina, zatim 24,5 posto osoba u starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 18,7 posto osoba u starosnoj skupini od 25 do 49 godina i 18,5 posto osoba u starosnoj skupini od 15 do 24 godine, piše Večernji list.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 66,3 posto osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 27 posto starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 5,2 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 1,5 posto ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 64,2 posto osoba pripada starosnoj skupini od 25 do 49 godina, zatim 20,9 posto starosnoj skupini od 50 do 64 godine, 14,6 posto starosnoj skupini od 15 do 24 godine i 0,2 posto ima 65 i više godina, navodi se u ovom izvješću.

Obrazovanje nezaposlenih

Govoreći o obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu, najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, i to 69,5 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom (21,7 posto) i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (8,8 posto).

Kada je pak riječ o osobama izvan radne snage, najveći udio imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (49,6 posto), zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (44,6 posto) te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem i doktoratom (5,9 posto). Obrazovna struktura zaposlenih pokazuje da 69,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem i doktoratom (22,7 posto) te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (7,9 posto).

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,6 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (15,2 posto) i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem i doktoratom (15,2 posto), navodi se u izvješću ankete o radnoj snazi za 1. tromjesečje ove godine.

Struktura zaposlenih osoba prema skupinama područja djelatnosti pokazuje da je najveći udio zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 57,7 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 35,1 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,2 posto.

Anketa o radnoj snazi u BiH provodi se kontinuirano prema novoj, redizajniranoj metodologiji usklađenoj s novom regulativom EU parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2021. Anketa je provedena na uzorku koji je u prvom tromjesečju 2023. obuhvatio 10.716 kućanstava. Anketirani su svi rezidentni članovi privatnih kućanstava.

U cilju usklađivanja s EU regulativama i zahtjevima Eurostata, od 2020. provodi se postupak kalibracije pondera prema procjenama stanovništva po petogodišnjim starosnim skupinama i spolu, zaključuje Večernjak.