Sjednica Vlade HNŽ-K

S ciljem priprema za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ-K, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije-kantona je na sjednici održanoj 24.6.2020. utvrdila je tekst Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u FBiH, poreza na dohodak i posebnih naknada za mjesece dio ožujka/marta, travanj/april i svibanj/maj 2020. godine.

S obzirom na interes pravnih i fizičkih osoba o mogućnostima i uvjetima za prijavu na navedeni Javni poziv, a u cilju njihove što kvalitetnije pripreme, u privitku se može naći utvrđeni tekst Javnog poziva, te preuzeti obrasci koje će trebati popuniti prigodom prijave.

Napominjemo da će se uvjeti za apliciranje steći nakon što Skupština HNŽ-K donese potrebne odluke. Vlada HNŽ-K će nakon toga objaviti i Javni poziv s jasno definiranim rokovima u sklopu kojih će pravnim i fizičkim osobama omogućiti podnošenje prijava za ostvarivanje financijskih potpora.

odluka-hnz-k-prijave
javni-poziv_hnz-k
obrazac_1_hnz-k
obrazac_2_hnz-k
obrazac_3_hnz-k