Preporuke na osnovu iskustava drugih o postupcima radi sprječavanja
slučaja bolesti izazvane Koronavirusom (COVID19)

Temeljem naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka svjetske zdravstvene organizacije, iz razloga potvrđenih pojedinačnih slučajeva koronavirusa (COVID 19) u BIH i okolnim državama, zaposlenicima neki poslodavci uvode obavezne preventivne mjere u cilju svoje zaštite, ali i zaštite poslovnih partnera (korisnika usluga).

Poslodavci mogu propisati i uputiti i OBAVEZNE preporuke za svoje uposlenike:

 1. Redovit dolazak na posao za sve uposlene dok se ne donesu neko druga obavijest ili naredba o eventualnim izmjenama i dodatnim mjerama;
 2. Sve radne sastanke svesti na minimum, uz suglasnost direktora.
 3. Ukoliko ti radni zadaci i obaveze dopuštaju a zbog umanjenih radnih aktivnosti
  preporučuje se u slijedećem periodu korištenje godišnjih odmora iz 2019. godine, uz suglasnost direktora.
 4. Fizički kontakt sa svim radnim kolegama svesti na neophodan minimum,
 5. Izbjegavanje bliskih kontakata s ljudima koji pokazuju znakove zaraze, držati ih na
  odstojanju najmanje jednog (1) metra ili onoliko koliko vam to uvjeti dopuštaju.
 6. Ne dirajte i trljajte oči, nos i usta , ukoliko nemati čiste ruke.
 7. Uslijed pojave neke od simptoma koji ukazuju da postoji mogućnost ove zaraze ,
  ostanite kod kuće uz znanje i odobrenje direktora,
 8. Zbog drugih slijedite stroga pravila vezano za higijenu ruku, radnog prostora i kihanja,
 9. Ako vam voda ili sapun nisu na raspolaganju koristite sredstva za čišćenje ruku,
  koristite alkoholne pripravke uz maksimalno 60% alkohola u istom. Sva
  dezinfekcijska sredstva za ruke su samo za vanjsku upotrebu, sredstva za čišćenje-dezinfekciju prostora nisu namijenjena za kožu.
 10. Tokom ovoga vremena treba izbjegavati zatvorene prostorije u kojima boravi veliki
  broj ljudi,
 11. Osigurajte provjetravanje prostorija u kojima boravite,
 12. Ukoliko posumnjate da ste došli u kontakt s VIRUSOM Korone, i da pokazujete
  tipične znakove bolesti prvo se telefonski posavjetujte sa svojim liječnikom ili sa
  liječnikom u hitnoj medicinskoj pomoći.
 13. Izbjegavati sva službena putovanja i vanjske edukacije ukoliko ista nisu na znanje i odobrenje od direktora ili uprave društva.
 14. Preporuka je korištenja pauze izvan prostorija Društva u najmanjoj mogućoj mjeri
  ako se ista koristi u restoranima, kafićima ili javnim prostorima u kojima boravi veći broj ljudi a sve u cilju smanjenja rizika od zaraze.
 15. Oprezno kod ulaska stranaka, posjetitelja i dostavljača u uredske i druge prostorije vaše kompanije,
 16. Prijemne pultove za prijem pošiljki i gostiju poslije svakog novog klijenta dodatno
  očistiti i dezinficirati.
 17. Obavezno primjenjivati osobne mjere zaštite kao i poticanje drugi da iste poštuju.

Slične opće preporuke upućuju i poslovni savjetnici:

 1. Kontinuiranu komunikaciju Uprave prema zaposlenicima, obraćanjem u duhu
  odgovornosti i umirivanja zaposlenika,
 2. Održavanje sastanaka putem video linka i conf call-a, bez fizičke prisutnosti,
 3. Minimiziranje službenih putovanja i posjeta klijentima, odnosno komuniciranje i
  s tim ciljnim skupinama putem maila i telefona, kad god je moguće; Upućivanje
  obavijesti klijentima o načinu rada i kontakt adresama i telefonima,
 4. Organizirati radno vrijeme na način da što manji broj zaposlenika bude izložen,
 5. Omogućavanje rada od kuće u što većoj mjeri, te osiguranje pristupa mail
  adresama korisnika i folderima koji su im neophodni za obavljanje poslova i
  radnih zadataka,
 6. Osiguranje potrebne opreme zaposlenicima, kao i svih vidova sigurnosti (fizičke,
  IT i dr.),
 7. Nabava i osiguranje potrebnih količina dezinfekcijskih sredstava za zaposlenike i
  prostorije, zaštitne opreme i sl. za zaposlenike, te isticanje uputa za dezinfekciju
  u cilju očuvanja zdravlja sebe i drugih,
 8. Upućivanje zahtjeva zaposlenicima da u slučaju eventualnog nastupanja nekih
  simptoma, obavijeste nadležnog nadređenog, odlaze u zdravstvenu ustanovu,
  ostaju kod kuće i sl.
 9. Omogućavanje plaćenog odsustva za zaposlenike s malom djecom za koju ne
  mogu osigurati čuvanje i brigu (uzrast djece za vrtić, početne razrede osnovne
  škole i sl.), te omogućavanje plaćenog odsustva za trudnice, invalide, kronične
  bolesnike i sl, u cilju očuvanja i njihovog zdravlja, ali i zdravlja drugih
  zaposlenika.
 10. Održavanje visoke razine osobne higijene i čistoće radnog mjesta, te poslovni
  prostorija,
 11. Popis brojeva nadležnih osobe koje mogu kontaktirati klijenti i zaposlenici za
  slučaj potrebe (koji se distribuira putem maila i istakne u poslovnim
  prostorijama).

S poštovanjem,

Asocijacija poduzetnika Hercegovine (APH)