Od uspostave Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje prikupljeni su rekordni prihodi od indirektnih/neizravnih poreza.

Prihodi su u 2021. godini iznosili su 8 milijardi i 445 milijuna KM i veći su za 1 milijardu i 216 milijuna KM ili 16,8 % u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili 7 milijardi i 229 milijuna KM.

U odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu prikupljeno je 460 milijuna KM više.

UINO je u 2021. godini gospodarstvu vratila 1 milijardu i 526 milijun KM što je za 227 milijuna KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 2021. godini, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 920 milijuna KM i veći su za 990 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u 2020. godini.

Državne institucije svake godine sa jedinstvenog računa UINO dobiju isti iznos sredstava, pa je tako i u 2021. godini za financiranje institucija BiH raspoređen iznos od 780 milijuna KM.

U 2021. godini Federaciji BiH je ukupno raspoređeno 3 milijarde i 794 milijuna KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 93 milijuna KM i Brčko distriktu 210 milijuna KM.