Zajedničkom suradnjom APH s agencijom Prvi Korak Konjic dogovoreni su zajednički koraci u području podrške rada agencije u srednjoškolskom obrazovanju, ali jednako tako dobili smo i priliku iznova se spojiti i utemeljiti odnose s Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic koji su postali dio APH mreže.

Kako bi vas pobliže upoznali s radom i postojanjem ovog Udruženja koje je jako aktivno sa svojim članicama, ali vas i motivirali na podršku u nastavku ide kratki tekst naše nove članice. Ukoliko imate želju za umrežavanje s poduzetnicima Konjica i Udrugom samoj po sebi slobodno nas kontaktiraje na info podatke na našoj web- stranici (www.ap-herc.ba).

 

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic je formirano 2014. godine sa ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za svoje članove kako bi im omogućilo uspješnije poslovanje, organiziranje nastupa prema državnim institucijama i poduzimanje niz drugih aktivnosti kao što su:

 • organiziran nastup na sajmovima,
  • socijalna politika,
  • rješavanje pitanja neuposlenosti itd.

 

Vizija Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic jeste da stvori poslovni ambijent u kojem će se odvijati:

 • slobodni protok roba i usluga,
  • omogućiti strana ulaganja,
  • osigurati zdrava konkurencija, te
  • uspostaviti javno i privatno partnerstvo.

 

Osnovni ciljevi Udruženja odnose se na:

 • Zaštitu lokalnog stanovništva od nelojalne konkurencije
 • Razvoj poduzetništva na lokalnom nivou
 • Sudjelovanje u kreiranju politike zapošljavanja
 • Organiziran nastup na sajmovima
 • Organiziran nastup prema nadležnim institucijama
 • Zaštitu interesa članova udruge
 • Pružanje svih vrsta poslovnih informacija
 • Savjetovanje, promocija, povezivanje, pomoć pri međunarodnoj komunikaciji i povezivanju.

 

Osnovni pravci djelovanja Udruženja su:

 • Razvoj fizičke i poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj ekonomskih aktivnosti
 • Razvoj privrede kroz razvoj poduzetništva, razvoj MSP, obrta, ruralni razvoj i razvoj turizma
 • Razvoj ljudskih resursa prema potrebama razvoja privrede
 • Promoviranje privrede, inovativnih pristupa, novih znanja i dobre prakse iz zemlje i inozemstva
 • Podrška MSP putem treninga i edukacija
 • Podrška razvoju ljudskih resursa kroz programe edukacije nezaposlenih osoba
 • Praćenje i analiziranje politike ruralnog razvoja, te predlaganje mjera za ruralni razvoj
 • Poticanje saradnje i posredovanja u povezivanju sudionika važnih za privredni razvoj općine Konjic

 

Udruženje trenutno broji 67 članova sa tendencijom rasta.

Našoj članici UPiPK želimo ugodnu dobodošlicu u APH mrežu i svima nama sreću u zajedničkom budućem radu i međusobnoj podršci.