Broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u lipnju/junu 2023. godine iznosio je 850.480, a od tog broja 382.792 su žene.

U odnosu na maj ove godine broj zaposlenih se povećao za 0,2 posto.

Najviše zaposlenih je bilo u Prerađivačkoj industriji – 169.828 (od toga 65.948 žena ), te Trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 154.739 (žena 81.206).

Najmanje zaposlenih je u Poslovanju nekretninama, samo 3.409 (od toga 1.344 žene), podaci su Agencije za statistiku BiH

U lipnju/junu 2023. broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 346.634, a od toga je 202.689 žena.

Broj registriranih nezaposlenih osoba se u odnosu na svibanj/maj 2023. povećao za 0,5 posto.

U poređenju sa lipnjem/junom 2022. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 3,6 posto.

Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom – 109.557, slijede nekvalificirane osobe – 100.281 i osobe sa srednjom stručnom spremom – 97.587.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj polukvalificiranih osoba – 5.387, a slijede ih osobe višeg obrazovanja (VŠS) – 5.521.

Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 58,5 posto ili u apsolutnom iznosu 202.689 osoba. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom – 63.779, nekvalificiranih – 59.726 i sa VKV i KV kvalifikacijom – 52.545.