Samo jedna trećina od ukupnog broja novozaposlenih u 2020. godini su žene, jedan je od glavnih nalaza izvještaja ”Žene na tržištu rada u BiH” koji je Agencija za rad i zapošljavanje BiH predstavila danas u Sarajevu.

Izvještaj je urađen u okviru projekta Europske unije koji pruža podršku zavodima za zapošljavanje za unapređenje aktivnih mjera zapošljavanja i razvoj strategija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za koji je Europska unija izdvojila preko 1.2 milijuna eura bespovratnih sredstava.

”Žene u Bosni i Hercegovini i dalje su nedovoljno zastupljene i diskriminirane u mnogim sferama od politike do poslovanja i tržišta rada. To se sada čini još važnijim jer istraživanja pokazuju da su žene, uz postojeće rodne nejednakosti, još ranjivije zbog posljedica COVID-19. EU nastavlja pružati podršku institucijama tržišta rada u Bosni i Hercegovini kako bi izgradile svoje kapacitete i napravile pomak u radu u skladu sa standardima Europske unije”, istaknuo je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju, Izaslanstva Europske unije u BiH.

Cilj izvještaja je sagledavanje situacije u pogledu izazova s kojim su se poslodavci suočavali u 2020. godini. Ukupno je anketirano preko 2.400 poslodavaca na razini Bosne i Hercegovine, a u uzorku dominiraju mala poduzeća s gotovo 80 posto, što i najbolje oslikava stvarno stanje u ekonomiji. Srednja poduzeća čine 15, dok velika tek nešto više od 5 posto.

”Analizirajući utjecaj pandemije COVID-19 na tržište rada, možemo reći da je ženska radna snaga značajno pogođena smanjenjem ekonomske aktivnosti. Rezultati ove studije ukazuju na potrebu da se odgovarajućim politikama i kroz obrazovni sustav, promovira jedan inovativni pristup i odnos prema ženskoj radnoj snazi”, rekao je mr. Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Izvještajem se pokazalo da su najviše pogođena zanimanja tijekom pandemije među ženama trgovac, šivač i obućar, koja nose više od polovine prekinutih ugovora.

”Ovaj izvještaj će pomoći kreatorima politika, posebno zavodima za zapošljavanje, da svojim aktivnim mjerama zapošljavanja, adresiraju izazove sa kojima se žene susreću. Po prvi put se na jednoj jedinstvenoj metodologiji provelo istraživanje za izradu detaljnog izvještaja o radu”, istaknuo je dr. Ranko Markuš, rukovoditelj projekta.

Projekt ”Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada” pruža podršku zavodima za zapošljavanje u unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima, razvoju strategija zapošljavanja, a posebno će pomoći tijekom procesa strateškog planiranja i izrade okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Projekt se implementira u suradnji s NIRAS, GOPA i Službom za zapošljavanje Republike Francuske u razdoblju od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2022. godine.