Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od siječnja/januara do listopada/oktobra 2021. godine uplatili su 4.568.427.976 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isto vrijeme 2020. godine više za 336.921.639 KM ili za 7,96 posto, a u odnosu na siječanj/januar – listopad/oktobar 2019. godine više za 207.024.517 KM ili 4,75 posto, podaci su Porezne uprave Federacije BiH.

U strukturi javnih prihoda u vremenu od siječnja/januara do listopada/oktobra 2021. godine, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih osoba naplaćeni su u iznosu 380.129.703 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 317.857.415 KM te porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 61.061.997 KM.

Porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 32.016.216 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 517.954 KM, pristojbe i naknade su naplaćene u iznosu 564.370.503 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 37.302.301 KM, članarine su naplaćene u iznosu 6.206.404 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.650.283 KM.

Naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.164.563.207 KM.

U strukturi doprinosa naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.773.757.514 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.245.563.480 KM te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 145.242.213 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 31. listopada/oktobra iznosio je 531.249. Ovaj broj je veći za 253 u odnosu na podatak od 30. rujna/septembra kada je broj zaposlenih iznosio 530.996.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH instalirano je ukupno 88.770 fiskalnih uređaja, putem kojih je u listopadu/oktobru 2021. godine zabilježen ukupan promet u iznosu 4.141.322.627 KM.

U odnosu na 31. listopad/oktobar 2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.618, a zabilježeni promet u listopadu/oktobru 2021. godine je veći u odnosu na listopad/oktobar 2020. godine za 138.342.315,03 KM.