Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom je u Federaciji BiH za rujan/septembar 2023. godine iznosila 1.260 KM i nominalno je za 1,6%, a realno za 2,0% niža u odnosu na mjesec ranije.

U usporedbi s istim mjesecom lani, prosječna isplaćena neto plaća za rujan 2023. godine nominalno je za 10,5%, a realno za 7,9% viša.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 pokazuje da je u rujnu/septembru 2023., u odnosu na kolovoz/august ove godine, najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u sljedećim djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija (1,8%), Ostale uslužne djelatnosti (0,8) i Obrazovanje (0,7%).

Istodobno je najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnostima kako slijedi: Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (6,1%), Djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite (5,9%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (5,2%). Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za rujan/septembra 2023. godine je u FBiH iznosila 1.960 KM i nominalno je za 1,6%, a realno za 1,9% niža no u kolovozu/augustu.

U odnosu na rujan/septembar lani, prosječna bruto plaća zaposlenih je za rujan/septembar ove godine nominalno za 11%, a realno za 8,4% viša, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.