Prosječna plaća je 990 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u travnju/aprilu 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 990 KM i nominalno je niža za 0,6 posto a realno za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u travnju/aprilu 2021. nominalno je viša za 5,3 posto, a realno za 4,3 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najveće neto plaće bile su kod zaposlenih u proizvodnji i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu 1.724 KM, zatim financijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu 1.705 KM te u sektoru informacije i komunikacije gdje je prosjek neto plaća iznosio 1.502 KM.

Najniže prosječne travanjske/aprilske neto plaće bile su kod radnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu 523 KM, te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (631 KM) i građevinarstvu (676 KM).

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu travnju/aprilu 2021. u odnosu na ožujak/mart ove godine pokazuje da je najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 2,6 posto, a broj zaposlenih se povećao za 2,0 posto, zatim u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 2,5 posto, a broj zaposlenih se povećao za 0,4 posto.

U isto vrijeme, najveće povećanje prosječnih neto plaća zabilježeno je u financijskoj i djelatnosti osiguranja za 3,6 posto, a broj zaposlenih je ostao na istoj razini, te u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala za 0,7 posto, a broj zaposlenih se povećao za 0,4 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća u travnju/aprilu 2021. u Federaciji BiH iznosila je 1.534 KM i nominalno je niža za 0,9 posto, a realno za 1,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na travanj/april prošle godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća u travnju/aprilu 2021. godine nominalno je viša za 6,1 posto, a realno za 5 posto.