U okviru projekta EU4AGRI koje financira Europska unija krajem travnja 2022. godine bit će objavljen javni poziv za mjeru podrške savjetodavnim službama u identifikaciji mogućnosti financiranja i pripreme poslovnih planova.

Javni poziv je namijenjen privatnim pružateljima savjetodavnih usluga za realizaciju programa edukacije o pripremi poslovnih planova, kao i za jačanje njihovih kapaciteta za poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju svojim klijentima.

Na javni poziv mogu se prijaviti poduzeća i udruženja građana koja pružaju uslugu edukacije iz oblasti poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova u poljoprivrednom sektoru.

Raspoloživa sredstva podrške za ovaj javni poziv su u iznosu do 400.000 KM, gdje je maksimalan iznos podrške po jednoj prijavi do 40.000 KM.

Cilj javnog poziva je unapređenje pristupa raspoloživim investicijskim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima prehrambenih proizvoda, kroz veću dostupnost educirane stručne podrške za pripremu poslovnih planova i projektnih prijedloga.

Trenutno je u okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Europska unija, otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv Europska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Prijave se mogu podnijeti od 5. svibnja dok je krajnji rok 7. lipnja putem online platforme javnipoziv.undp.ba, a prijave podnesene putem drugih kanala (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje, navodi se.