Prihodi od neizravnih poreza u periodu januar/siječanj-jul/srpanj 2022. godine iznosili su 5 milijardi i 530 milijuna KM i viši su za 935 milijuna KM ili 20,35% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 4 milijarde i 595 milijuna KM.

UINO je u periodu januar/siječanj-jul/srpanj 2022. godine gospodarstvu vratila 1 milijardu i 180 milijuna KM što je za 344 milijuna KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar/siječanj-jul/srpanj 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 350 milijuna KM i veći su za 591 milijun KM u odnosu na prihode koje su s Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

U srpnju/julu 2022. godine prikupljeno je 827 milijuna KM neizravnih poreza što je za 87 milijuna KM više u odnosu na srpanj/jul 2021. godine. Za financiranje državnih institucija u periodu siječanj/januar-srpanj/jul 2022. godine raspoređen je iznos od 496 milijuna KM. Višak prihoda završio je kod entiteta i Brčko distrikta.

Federaciji BiH raspoređeno je 2 milijarde 371 milijun KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 311 milijuna KM i Brčko distriktu 133 milijuna KM.

Pored raspoređenih prihoda navedenih iznad, po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 119 milijuna KM, Republika Srpska 79 milijuna KM i Distrikt Brčko 4 milijuna KM.