Sarajevo, BiH – 14. januar 2020:
Ukupna naplata javnih prihoda u 2019. godini iznosi više od 5,3 milijarde KM, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje za oko 118,1 milion KM ili 2,28 posto, kazao je direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović na konferenciji ze medije na kojoj su prezentirani najznačajniji rezultati ove institucije tokom prošle godine. ( Samır Jordamovıc – Anadolu Agency )

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima do 31. ožujka/marta 2021. godine podnesu Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu – Obrazac GPD-1051 i Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

– dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
– dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
– dohodak direktno iz inostranstva,
– dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
– dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

– zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
– porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
– dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250 KM,
– dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
– dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
– dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
– dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
– porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Priloge uz Godišnju prijavu poreza na dohodak pogledajte OVDJE.