Porezni obveznici Federacije BiH u periodu siječanj/januar-srpanj/jul ove godine uplatili su 4.245.369.659 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period prošle godine više za 568.378.832 KM ili za 15,46 posto, a u odnosu na siječanj/januar-srpanj/jul 2019. godine više za 1.195.523.182 KM ili za 39,20 posto.

U strukturi naplate javnih prihoda u sedam mjeseci ove godine porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 426.868.099 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica 393.559.717 KM, porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 55.223.136 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 30.854.745 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 316.026 KM, takse i naknade u iznosu 434.739.695 KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu 35.568.931 KM, članarine u iznosu 7.682.067 KM i ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.971.769 KM.

U sedam mjeseci ove godine (siječanj/januar-srpanj/jul) godine naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.854.839.849 KM.

Doprinosi za MIO naplaćeni su u iznosu 1.597.374.256 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.124.547.539 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 132.918.054 KM.

Povećani javni prihodi u Federaciji

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 31. srpnja/jula ove godine iznosio je 541.808. Taj broj je veći za 6.565 u odnosu na podatak od 31. srpnja/jula lani kada je bilo 535.243 zaposlenih. Broj zaposlenih 31. srpnja/jula ove godine manji je za 1.032 u poređenju s 30. lipnjem/junom ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.840.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, krajem srpnja na području Federacije BiH instalirano je ukupno 98.145 fiskalnih uređaja, putem kojih je u srpnju/julu 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.403.152.014,82 KM. U odnosu na 31. srpanj/jul prošle godine godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.988, a evidentirani promet u srpnju ove godine je veći u odnosu na srpanj 2022. godine za 258.819.383,15 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja krajem srpnja/jula Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.400 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja je Općina Dobretići na čijem području je instalirano šest fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupni promet u julu/srpnju ove godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 435.629.923,23 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupni promet u tom mjesecu je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 181.576,92 KM, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.