Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13. prosinca/decembra 2021. godine iznosio je 533.807.

Ovaj broj veći je za 567 u odnosu na podatak od 6. prosinca/decembra 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.240.

Stanje broja zaposlenih na dan 13. prosinca/decembra 2021. godine, po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca, razvrstanih po županijama i općinama, može se vidjeti na linku OVDJE, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.