U Službenim novinama Federacije BiH 74/21 od 17.09.2021. godine objavljen Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH.

Pravilnik stupa na snagu 25.09.2021. godine.

Pravilnikom se propisuje dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obveznici zamjene fiskalnih sistema su svi obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima. Obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi fiskalni sistemi inicijalno fiskalizirani u skladu Pravilnikom o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/10 i 59/12).

Rokovi za zamjenu fiskalnih sistema:

* Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2022. godine
* Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2023. godine
* Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršit će se zaključno sa 30.06.2024. godine

Rokovi za zamjenu fiskalnog modula i matične ploče: moguće je uraditi isključivo na fiskalnim uređajima koji su inicijalno fiskalizirani u periodu od 01.09.2019. godine do 01.09.2021. godine.

Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH