Izvor slike: ZAGREBINSPEKT

Neke važne novosti i obaveze poslodavaca donio je novi Zakon o zaštiti na radu.
Između ostalog, poslodavac je dužan imati:

Interni akt o zaštiti na radu
Akt o procjeni rizika radnog mjesta

Akt o procjeni rizika na radnom mjestu mogu raditi samo licencirane firme od strane Ministarstva. Budući da mali broj njih trenutno posjeduje licencu, dovoljno je za početak da je poslodavac krenuo u procedure izrade akta, tj. da je izvršio narudžbu za izradu akata, i da to može predočiti inspekciji.

S obzirom da se radi o stručnoj temi, konzultanti savjetuju da i Interni akt o zaštiti na radu izradi stručno lice ili firma koja će raditi i Akt o procjeni rizika, jer su usko povezani.

Asocijacija poduzetnika Hercegovine preporučuje svojim članovima, ali i svi ostalim kompanijama usluge naše dugogodišnje članice ZAGREBINSPEKT.

Uvjereni smo da već nakon prvog kontakta s njima navedene obveze koje nalaže Zakon o zaštiti na radu možete smatrati riješenim.