Uplaćena sredstva MMF-a entitetima

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić izjavio je da su sredstva od oko 330 milijuna eura kredita MMF-a namijenjenih za povećane potrebe zdravstvenog sektora i financiranje mjera ekonomske stabilizacije uplaćena na podračune ministarstava financija Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta, u omjeru koji je ranije dogovoren.

On je rekao da su sredstva uplaćena na račune banaka po instrukcijama nadležnih ministarstava i da tim sredstvima Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt mogu da raspolažu.

“Konačno je cijela ova priča u vezi sa sredstvima MMF-a završena i kao čovjeku mi je drago da je do toga došlo, jer nijednoj banci, pa ni Centralnoj banci, nije u interesu da sredstva stoje na računu”, rekao je Softić.

Vijeće ministara u utorak je jednoglasno donijelo odluku o raspoređivanju sredstava Instrumenta za brzo financiranje od Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/.

Ovom odlukom, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora u Vijeću ministara, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo financiranje od MMF-a u ukupnom iznosu od 265,2 milijuna specijalnih prava vučenja protivvrijednosti KM, prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 milijuna eura.

Sredstva su raspoređena po osnovu Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva financija i trezora BiH i to 61,5 posto za FBiH sa svojih 10 kantona, 37,5 posto za Republiku Srpsku i jedan odsto za Brčko distrikt.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.