Strategija razvoja Grada Mostara je realna i nije popis želja, rečeno je na predstavljanju dokumenta o razvoju grada ”Strategija razvoja Grada Mostara 2022-2027”.

Naime, mostarski vijećnici usvojili su strategiju razvoja grada do 2027. godine jednoglasno.

”Razvijati grad kao poželjnu i prepoznatljivu sredinu za poslovni razvoj i privlačenje ulaganja utemeljenim na pametnim, kreativnim i inovativnim rješenjima i novim tehnologijama; Razvijati kvalitetu života za sve generacije, kako u urbanom dijelu tako i u ruralnim dijelovima Grada Mostara, utemeljenu na načelima uključivosti, otvorenosti i partnerstva te Razvijati javnu infrastrukturu i usluge usklađene s održivim i okolišnim razvojem utemeljenim na politikama zelene tranzicije Europske unije”, stoji, između ostalog, u Viziji razvoja Grada Mostara koja će biti predstavljena mostarskim vijećnicima na sljedećoj sjednici.

Strategija razvoja Grada Mostara 2022-2027, kako je navedeno u dokumentu, ostvarit će se kroz tri strateška cilja, razrađena u deset prioriteta i 34 razvojne mjere, a o njezinoj provedbi Gradsko vijeće bit će izvještavano svakih godinu dana.

U sektoru ekonomskog razvoja, fokus i okosnica razvoja bit će na razvoju poslovne infrastrukture i kreiranju pozitivnog poslovnog okruženja, promociji turizma i razvoju novih turističkih sadržaja, te razvoju poljoprivrede i diversifikaciji aktivnosti na selu, odnosno stvaranje jednakih mogućnosti za bavljenje poslovnim aktivnostima na selu. U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na poboljšanje kvalitete i dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga građanima, te poboljšanju uvjeta obrazovanja i športa, s posebnim fokusom na mlade.

Strategija ”stavlja veliki naglasak” na razvoj kulture i pozicioniranje Mostara kao kulturnog središta, te kreiranje pozitivnog okruženja za siguran život građana.

U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentrira na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, urbanizaciju i revitalizaciju javnih objekata, povećanje zelenih površina, povećanje energijske efikasnosti te modernizacije prometne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja Strategija želi da Mostar bude ”razvijen, konkurentan i gospodarski dinamičan Grad”, da bude ”otvoren, siguran, pametan i kreativan” potom ”organiziran, uređen, čist i zelen” kao i ”razvijen, konkurentan i gospodarski dinamičan”.

Navedeno je i nekoliko strateških projekata Grada. Jedan od njih je izgradnja gradske dvorane i olimpijskog bazena ukupne vrijednosti 57.000.000 KM (12.000.000KM bazen i 45.000.000 KM dvorana). Očekuje se izdvajanje 6.000.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 51.000.000 KM iz drugih izvora.

Strateški projekt je i jačanje kapaciteta Zračne luke Mostar i uvođenje redovitih linija. Ukupna vrijednost projekta je 37.000.000 KM, pri čemu se očekuje izdvajanje 7.000.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 30.000.000 KM iz drugih izvora.

Strateški projekt je i rješavanje pitanja deponije i upravljanja otpadom ukupne vrijednosti projekta od 10.000.000 KM, pri čemu se očekuje izdvajanje 3.000.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 7.000.000 KM iz drugih izvora.

Strateški projekt je i ređenje rekreacijske zone Bunica ukupne vrijednosti 3.000.000 KM, pri čemu se očekuje izdvajanje 600.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 2.400.000 KM iz drugih izvora te izgradnja rekreacijske zone Aqua Park u sjevernom dijelu Mostara u Vrapčićima vrijedan 7.000.000 KM, pri čemu se očekuje izdvajanje 600.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 6.400.000 KM iz drugih izvora.

Strateški projekt je uređenje i promocija poslovnih zona u vrijednosti 1.200.000 KM, pri čemu se očekuje izdvajanje 600.000 KM iz proračuna Grada Mostara, a 600.000 KM iz drugih izvora.