Udruženje poslodavaca u FBiH je u okviru aktivnosti na rasterećenju cijene rada kroz smanjenje doprinosa i poreza na dohodak, u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH, pripremilo i otpočelo medijsku kampanju kako bi što prije bile usvojene izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, ali i neki drugi vezani propisi iz ranije usvojenog dokumenta “Šta poslodavci očekuju od vlasti”.

U sklopu kampanje sačinjen je i kratki video kojemu se može pristupiti putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=9So-w-OqlF4.

Također dostupno i na web stranici Udruženja poslodavaca FBiH: http://upfbih.ba/video–smanjimo-hitno-doprinose–poreze-na-place-i-druga-opterecenja-poslodavaca!-povecajmo-standard

Cilj ove kampanje UP FBiH je uticati na donositelje odluka i javno mišljenje, kako bi se postiglo da u što kraćem roku Parlament FBiH usvoji ova dva zakona.

Usvajanjem ovih zakona bi se omogućilo značajno povećanje nato plaća radnika u privrednim društvima i obrtima u vrlo kratkom roku.