Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidiranje Programa utroška utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 30 miliona KM.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijske pomoći, u skladu s Programom utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21).

Ukupna raspoloživa financijska sredstva za provođenje ovog javnog poziva iznose 30.000.000 KM.

Maksimalan iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom javnom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 76/21 i u dnevnim novinama 24.9.2021. godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Tekst poziva OVDJE

Ovo ministarstvo poziva sve zainteresirane da preuzmu javni poziv sa web stranice www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.

Specifičnost ovog javnog poziva je da će svi prijavljeni koji budu ispunjavali uvjete dobiti sredstva proporcionalno broju uposlenih u privrednom društvu.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana zadnje objave, odnosno do 15.10.2021. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije napominje da privredna društva koja su bila korisnici financijske pomoći u 2020. godini ne mogu aplicirati po ovom javnom pozivu, saopćeno je iz ovog federalnog ministarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.