Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava županijama/kantonima u iznosu od 200.000.000 KM, uputila naloge prema bankama za uplatu sredstava iz proračuna Federacije BiH za 2022. godinu.

Riječ je o financijskoj pomoći Vlade Federacije BiH proračunima kantona/županija za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Naime, Odluka Federalne vlade o raspodjeli sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – županije donesena je 26. svibnja/maja, a ugovori o dodjeli sredstava sa županijama/kantonima potpisani su 10. lipnja/juna ove godine.

Kriteriji za raspodjelu 200 milijuna KM županijama su broj stanovnika prema popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavsku i Bosansko-podrinjsku županiju/kanton.

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH, od ukupnog iznosa, raspoređeno je Unsko-sanskom kantonu 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosanskopodrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, te Sarajevskom 36.178.423 KM i HB kantonu iznos od 7.358.882 KM.

Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da su upućeni nalozi za uplatu sredstava svim kantonima, izuzev Sarajevskog koji se još uvijek nije odazvao na potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava iz proračuna Federacije BiH ovom kantonu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.