Dosadašnje analize pokazale su da obrazovni sistem u BiH doprinosi nedostatku adekvatno kvalifikovane radne snage i neusklađenosti u ponudi i potražnji znanja, vještina i stavova.

BiH je na svom putu integracije sa EU postigla određen stepen makroekonomske stabilnosti. Međutim, kako bi se krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, potrebno je da BiH posveti pažnju ubrzavanju postupaka donošenja odluka i poboljšanju poslovnog okruženja kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora. Kao što to pokazuju mnogi javni i interni izvještaji, u obrazovnom sektoru u BiH postoje ozbiljni nedostaci koji vode znatnom neslaganju između obrazovanja koje se nudi i potreba tržišta rada. Preporuke su upravo usmjerene na analizu potreba i projekcija tržišta rada i revidiranje upisnih i ostalih politika s tim u vezi.

Vlasti i projekti su se do sada primarno bavile pitanjima vještina sa strane “ponude”, odnosno, fokusirajući se na potrebu da se unaprijedi broj ljudi s relevantnim stručnim kvalifikacijama. Međutim, postoji rastuća potreba za razmatranje pitanja u vezi vještina sa strane “potražnje”. To podrazumijeva razumijevanje prirode znanja, vještina i stavova koje zahtijevaju poslodavci i adekvatne podrške optimalnom iskorištenju tih kompetencija na radnom mjestu. U tom kontekstu, potreba za efektivnijim analizama, na svim relevantnim nivoima i u kontinuitetu, praćenju i predviđanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih potreba poslodavaca za adekvatnom radnom snagom postaje goruće pitanje.

Cilj obuke, mentorstva i istraživanja, koje provodi Centar za razvojne evaluacije I društvena istraživanja iz Sarajeva, je unapređenje uloge koordinacije lokalnih vlasti i organizacija na polju analiza i projekcija potreba za znanjima, vještinama i stavovima, njihovih kapaciteta za prikupljanje i analiziranje relevantnih podataka te unapređenje platformi za socijalni dijalog koje podupire utvrđivanju i zadovoljenje tih potreba. Također, želi se uticati da mjere, obuke za zapošljavanje, unapređenje poduzetništva, upisne politike itd., budu zasnovane na empirijskim istraživanjima.

U konačnici, svrha ove intervencije koju provodi Fondacija Helvetas Moja Budućnost je da se analize i projekcije potreba poslodavaca za znanjima, vještinama, stavovima i sposobnostima na lokalnom nivou ugrade u sistemsko praćenje i predviđanje kretanja na tržištu rada na ostalim nivoima i BiH u cjelini.