Prenosimo preporuke poslodavcima koje je uputila Vlada FBiH s današnje tematske sjednice, održane u Sarajevu, na kojoj je proglašeno stanje nesreće uzrokovane koronavirusom.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu donesena je odluka da se na teritoriji FBiH proglasi stanje nesreće uzrokovane koronavirusom.
Na taj način daje se pravna osnova za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama, što podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i svega ostalog. Izdate su preporuke poslodavcima i radnicima s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.
Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava.
Također, poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše
reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.
Preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi tako i inozemstvu.
U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.
Poslodavci su obavezni u skladu s propisima osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja.
Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka oni budu organizirani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan-dva metra).