Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH počela je u Sarajevu, ali na njoj, iako je ranije najavljeno, neće biti razmatran Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), koji predviđa uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH.

Ovaj, kao i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o financiranju institucija BiH i Zakona o trošarinama u BiH, skinuti su s dnevnog reda jer o njima nadležna Komisija za financije i proračun BiH nije obavila raspravu.

Na dnevnom redu sjednice su Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH u prvom čitanju, koji je dobio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, te izvještaj komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH.

Izaslanici se trebaju izjasniti i o izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zahtjevu Zastupničkog doma za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, te Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara, koji je razmatran u prvom čitanju.

Predviđena je i rasprava o većem broju financijskih i izvještaja o radu niza institucija, agencija i tijela u BiH za 2020. i 2021. godinu, kao i davanje suglasnosti za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma BiH.