Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH usvojio je odluke o poravnanjima među entitetima.

Kako je priopćeno, usvojene su pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele neizravnih poreza s jedinstvenog računa za razdoblje od 2012. do kraja 2019. godine.

Na sjednici održanoj 18.5.2020. usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje od travnja do srpnja 2020. godine, čime je prekinut skoro dvogodišnji zastoj u donošenju ovih odluka.

Članovi UO razmatrali su inicijativu Vlade Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kojim se predviđalo pomjeranje roka plaćanja PDV-a.

”Nakon detaljnih analiza izvršenih u UINO utvrđeno je da ovakve dopune ne bi imale efekta nego bi bile kontraproduktivne te nisu usvojene predložene zakonske izmjene”, navodi se u priopćenju.

Članovi UO UINO usvojili su i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje 1. srpanj – 31. prosinac 2020. godine koja ostaje nepromijenjena i obračunavat će se po stopi od 12 posto.

UO UINO usvojio je i pravilnike o primjeni zakona o PDV-u te prinudnoj naplati neizravnih poreza, a usvojeno je i izvješće o izvršenju proračuna UNO za prošlu godinu.