Mostarski ugostitelji odluku o otvaranju kafića dočekali su spremni, javlja reporter Bljeska koji je u utorak navečer obišao mostarske ulice. Dodaje kako neki od njih vrše posljednja čišćenja pred sutrašnje otvaranje, kako bi spremni dočekali prve goste.

Inače, Federalni stožer civilne zaštite donio je u utorak, 12.5.2020., naredbu o početku rada ugostiteljskih objekata i javnog prijevoza, stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija u Federaciji BiH /FBiH/.

U naredbi je navedeno da je već od danas dozvoljeno pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru /bašte i terase/, uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

U ugostiteljskim objektima zabranjena je upotreba i konzumiranje nargila. Također, izdana su i posebna pravila ponašanja za posjetitelje, kao i za vlasnike te konobare i šankere.

Zavod za javno zdravstvo izdao je specifične mjere za ugostiteljske objekte kako bi se ponašali u skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom koronavirusom.

* Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

* Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

* Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su kvake, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u tijeku dana.

* Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tijekom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

* Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i gostiju. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i gostima.

* Na ulazima se preporučuje postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

* Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

* Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

* Za sada se preporučuje upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

* Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

* Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljnost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

* Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

* Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

* Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima. Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.

* Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

* U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

* Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, ocat i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.

* Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

* Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

* Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.
* Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

Članica APH “Hajdučke vrleti” Blidinje

Članica naše Asocijacije, hotel “Hajdučke vrleti” Blidinje, kao jedan od najuglednijih i najposjećenijih hotela i restorana na ovom području, poznat između ostaloga po vrhunskim tradicionalnim delicijama, također se priprema za nastavak rada. O tome je za RTV HB govorila menadžerica “Hajdučkih vrleti” Marija Vukoja Lastvić.